Obrazovanje / Dokumenta

Obrazovanje

Vlada je usvojila, na sednici od 25. oktobra 2012. godine, Strategiju razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine (u daljem tekstu: Strategija). Strategija je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 107/12. Strategija se bavi utvrđivanjem svrhe, ciljeva, pravaca, instrumenata i mehanizama razvoja sistema obrazovanja u Republici Srbiji do 2020. godine.

Akcionim planom za sprovođenje Strategije razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine konkretizovane su pojedinačne aktivnosti (akcije) definisane ciljevima i prioritetima Strategije, razrađeni načini sprovođenja, rokovi, ključni nosioci i izvršioci, instrumenti za praćene i pokazatelji (indikatori) napretka, kao i procedure izveštavanja i procene efekata predviđenih strateških mera.

  • Izveštaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja obrazovanja do 2020. godine, možete preuzeti ovde.
  • Progress Report on The Action Plan for the Implementation of The Strategy for Education Development in Serbia by 2020, U can download here.

Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine, možete preuzeti ovde.

Vodič kroz strategiju – Evropa 2020, možete preuzeti ovde.

Strategija razvoja obrazovanja odraslih u Republici Srbiji, možete preuzeti ovde.

Strategija naučnog i tehološkog razvoja Republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine, možete preuzeti ovde.

Odluka komisije PKU od 17.12.2015. Možete preuzeti ovde.

Razvijanje kompetencija za demokratsku kulturu u digitalnom dobu, možete preuzeti ovde.

Učenički krediti za školsku 2018/2019. godinu, možete preuzeti ovde.

Učeničke stipendije za školsku 2018/2019. godinu, možete preuzeti ovde.

Studenski krediti za školsku 2018/2019. godinu, možete preuzeti ovde.

Studenske stipendije za školsku 2018/2019. godinu, možete preuzeti ovde.

Učeničke i studentske stipendije za izuzetno napredne učenike i studente, možete preuzeti ovde.

Obaveštenje za napredne učenike i studente, prijava na konkurs, možete preuzeti ovde.

Informator o radu za decembar 2018. godine, možete preuzeti ovde.