Nacionalna služba za zapošljavanje

Nacionalna služba za zapošljavanje

Program rada NSZ za 2018. godinu, možete preuzeti ovde.

Informacije o učešću u sufinansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u 2019. godini, možete preuzeti ovde.

Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2019. godinu, možete preuzeti ovde.